Nyhed

Seneste generalforsamlingsreferat, regnskab og årsberetninger er under nyhedsbrevet.

 

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

 

Vi ønsker jer alle en dejlig og velsignet sommer.

Vi takker for al den støtte, vi har fået i årets løb, både som gaver og ved køb på basarerne samt ved indsamlinger. Det gør en enorm forskel. Men desværre er der brug for endnu mere støtte. Det kan bevidnes af en af bestyrelsesmedlemmernes besøg i Moskva i den ortodokse pinse. (Læs om dette på næste side).

Giv meget gerne ved Fradragsberettigede donationer mærket "HumanCare Russia" til enten:

Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr. 0010992354 eller

Lærernes Missions Forening reg.nr. 9570 Kontonr: 0008000484

eller ikke-fradragsberettiget til vores konto i OIKOS 8418 8920009191 – samme konto, hvor kontingentet betales.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

 

Efter generalforsamlingen i april konstitueredes bestyrelsen: Ellen Margrethe Krabbe som formand, Ulla Carstensen som næstformand og sekretær, Elisabeth Louise Brøker som kasserer og webmaster, Jesper Steen Andersen som bestyrelsesmedlem og Britt Thorstensen fra Faaborg som suppleant.

 

Kontakt: Formand Ellen Margrethe Krabbe hcr@humancarerussia.dk tlf.: 26186711

Pinse i Moskva

 

Nogle dage før pinse kom jeg til Moskva for at besøge Connie, fader Pavel og menigheden i Moskva. Desuden ville jeg også se nogle historiske steder, kirker og ikoner. Det var en meget lærerig studietur, som viste den rige kulturarv, der findes i Rusland. (Jeg er ved at skrive en artikel herom.)

Med mig havde jeg indsamlet tøj, især fra min egen familie. Med dette tøj besøgte jeg et par familier. Her prøver et par af børnene noget af tøjet. Familierne har en meget trængt økonomi, og boligerne er dyre. Familien på 2 voksne og 5 børn havde en lille stue og 2 kamre. Møblerne var alle hjemmelavede, så også her blev der sparet. Men ofte må flere generationer dele boliger på et til to rum. Så der er virkelig brug for hjælp og støtte. De andre familier, jeg besøgte, boede også i meget

små værelser. Og når der kom gæster, måtte der ommøbleres.

 

Selve pinsesøndag besøgte vi naturligvis fr. Pavels kirke opkaldt efter martyrerne Tro, Håb og Kærlighed og deres Moder Visdom (Sophia). Kirken var smykket til pinse med friske grene.

Det var meget festligt og højtideligt. Efter selve gudstjenesten var der mulighed for samtaler med præsterne, og her var fr. Pavel en meget efterspurgt skriftefader og åndelig vejleder.

 

De følgende dage besøgte vi flere kirker, klostre, museer og ældgamle byer. Meget spændende.

 

Kærlig hilsen

Elisabeth Louise Brøker

 

Om russiske dage på Løgumkloster

 

Som nyt bestyrelsesmedlem af HCR, suppleant, vil jeg berette lidt om vejen hertil.

 

Da jeg for 3-4 år siden første gang hørte om Connie Meyer, tænkte jeg: "Den kvinde må jeg lære at kende". Som sagt så gjort, og ad uransagelige veje og gennem min interesse for ikonmaling lærte jeg Connie at kende. Vi talte sammen og var med det samme på bølgelængde! Dette resulterede i, at da jeg skulle sætte et seminar op kaldt "Russiske Dage" på Løgumkloster Refugium, hvor jeg har været frivillig medhjælp i 18-20 år, kontaktede jeg Connie, som var en stor støtte! Sideløbende fik vi også sat et Ikonmalingskursus i gang med underviser i Ikonmaling Mikhail Ilyin, en af Ruslands ypperligste ikonmalere, samt dennes tolk fra Moskva. Disse to kurser kørte parallelt. En stor oplevelse for alle. "Russiske Dage" skulle belyse såvel det "gamle" som det nye Rusland og foredragsholdere var ud over Connie Meyer, bl.a. Jon Kaldan, Leif Davidsen og Erik Kulavig. Herudover holdt tidl. sognepræst Jørgen Bork Hansen foredrag om Dostojevskij.

Der var russisk mad, sang og musik samt Lev Tolstoj fortællinger. Formålet med "Russiske Dage" var bl.a. at få større forståelse og indsigt i vor store nabo mod øst.

Ud over det ovenfor beskrevne kan jeg oplyse, at jeg er 65 år, stadig i arbejde som præstesekretær! Jeg glæder mig til at udføre det arbejde, der bliver tildelt mig i bestyrelsen, og vil gøre mit bedste.

 

Med venlig hilsen Britt Thorstensen, Faaborg.

God Sommer

 

Sommerhilsen fra Connie, Moskva

 

Fodboldfeberen er over Moskva, Rusland og resten af verden.

Moskva er blevet forsynet med nye fortove, der er fodboldflag overalt, fodboldsouvenirs allevegne. Der er investeret meget i afholdelsen af dette verdensmesterskab, og jeg håber, der bliver lagt mange penge til at dække – det meste af – udgifterne.

I Moskva har vi fået en ”Tusind og en nats eventyr” bygning – en imponerende flot moske. I det tidligere store Rusland, senere USSR og nu igen Rusland bor mange muslimer, som har bygget en flot Moske i Moskva.

 

Og så vrimler det med nyfødte børn.

Den 7. juni fik vi melding om, at Katya Kiselova var i fødsel med sit tredje barn, og fr. Pavel åbnede Kongedørene ind til alteret, ”så barnet let kan komme ud”. Pigen så også dagens lys hurtigt og uden besvær.

Liza Kiselova, Katyas lillesøster, fødte den 12. juni sit første barn ved kejsersnit – en stor pige på 4.4 kg og 54 cm. Liza er en lille spinkel pige. Vi rykkede ud med udstyr til begge søstre: babysenge, badekar, gåstole og masser af tøj og legetøj.

Tatyana er sat til at føde 27. juli, og vi har kunnet hjælpe med mange dejlige ting dels til Tatyana, men også til den ventende baby.

Katyas lille Savva er nu 5½ måned gammel. Han fik de første tænder, da han var 4 måneder og opfører sig som en dreng på 7 måneder, stor, tung og dejlig.

Grigory er et af de børn, vi har støttet fra før, han blev født. Hans forældre Irina og Alexander kommer trofast i kirken hos fr. Pavel. Grigory er nu 23 år og færdig som jurist og samtidig taler han flydende engelsk.

Hans fremtidsplaner er at arbejde og fortsætte studierne på højere niveau og meget gerne i udlandet.

Lilias lille Sergey blev døbt påskedag og stortrives.

Marianas lille Barbara nyder livet med sine to store søskende. André, Marianas mand, er ved at færdiggøre sin uddannelse til pilot – i Ural - og vender hjem til familien denne sommer.

Margarita

Margarita har vi kendt helt tilbage fra 1994. Margarita er 40 år, gift med Nikolaj, og de har to sønner, André, 23 år og Anton 9 år. Margarita var elev på Dagmarskolen og læste senere til jurist.

Da hun var færdig med studierne, blev hun syg, hendes skjoldbruskkirtel voksede, og hendes stofskifte er alt for højt. Hun var indlagt på hospital nogle gange, uden resultat. I januar tog jeg hende til min gode læge, som konstaterede, at hendes tilstand var særdeles kritisk. Margarita fik ny medicin. Ved sidste undersøgelse var kirtlen blevet mindre, og hun har det bedre. I særlige tilfælde som dette, tager jeg en alvorlig syg person til denne meget dygtige læge, som giver mig reduktion i prisen. Alligevel har vi meget brug for økonomisk støtte til Margaritas behandling.

Turmalin

Turmalin er en ædelsten, som er meget svær at slibe. Har turmalinen først overlevet den hårde slibeproces, er stenen modstandsdygtig og også ret hård, og den funkler meget flot.

 

”Turmalin” er også navnet på et dagcenter i Moskva for forskellige slags handicaps. Som medlem af IWC (International Womens Club Charities Board) er jeg ansvarlig for fire projekter, og et af dem er Turmalin, som har navnet, idet man ønsker, at brugerne skal blive stærke og funkle i hverdagen.

 

Andre interessante og spændende oplevelser.

 

Ikonmaler kursus på Løgumkloster Refugium blev afholdt i begyndelsen af maj i forbindelse med seminaret ”Russiske Dage”. Mikhail Ilyin er en af Ruslands dygtigste ikonmalere, og han stod for undervisningen med Maksim Tyutyunnikov som oversætter.

Min opgave var at finde og bringe ikonmaler og oversætter til Løgumkloster, og jeg fulgte forløbet på afstand, da jeg deltog i

Russiske Dage, hvor mit bidrag var et foredrag med billeder om arbejdet i Moskva. Det var dejlige dage i skønne omgivelser og med en fantastisk forplejning.

 

Grundlovsdagen 5. juni blev behørigt fejret på Den danske Ambassade med musik og mange indbudte. Samtidig sagde vi farvel til Ambassadør Thomas Winkler, der skal videre til Canada.

Billedet er fra et tidligere besøg på ambassaden i 2016 ved afslutningen af et seminar. Thomas Winkler står th og Connie tv.

 

Elisabeth Louise Brøker, HCR’s kasserer og webmaster, besøgte os i Moskva i slutningen af maj, og vi havde nogle dejlige og oplevelsesrige dage sammen.

Bl. a. besøgte vi familier, som støttes af HCR, var til pinsegudstjeneste hos fr. Pavel, nåede balletten Bayadere og havde en heldagsudflugt til byen Vladimir.

 

Fra Moskva takker vi for al form for støtte, forbøn, møder, samtaler og donationer

og ønsker alle en rigtig god sommer.

 

Connie Meyer, Moskva

Juni 2018

Der er stadig brug for hjælp!!!

Human Care Russia – referat af generalforsamlingen den 21. april 2018.

 

Den 21. april 2018 kl. 14.00 afholdt Human Care Russia sin årlige generalforsamling i Bethlehemskirkens lokaler, Tømrergade 9, 2200 København N.

 

Dagsorden

 

1.Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe, hvorefter vi synger en salme

2.Valg af dirigent og referent

3.Beretning ved formanden

4.Beretning fra Connie Meyer

5.Regnskab

6.Kontingent

7.Indkomne forslag fra medlemmerne (som vi har modtaget senest 3. april)

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis

10.Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

11.Evt. – Forslag til støttegrupper og arrangementer.

 

1. Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe

Næstformanden, Ulla Carstensen, oplyste, at Ellen Margrethe Krabbe var forhindret i at deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom. På hendes vegne bød Ulla velkommen.

 

Vi sang en salme.

 

2. Valg af dirigent og referent.

Kirsten Kjærgaard blev valgt til begge poster og takkede for valget.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Den skal ifølge vedtægterne afholdes senest 30. april og indkaldes via informationsbrev tre uger før afholdelsen. Brevet var udsendt pr. mail af 11. marts 2018. Der er ingen krav i vedtægterne i relation til beslutningsdygtighed, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 

3. Beretning ved formanden

Ulla Carstensen læste formandens beretning op. Beretningen blev taget til efterretning.

 

4. Beretning fra Connie Meyer

Connie Meyers beretning blev omdelt, og der blev holdt læsepause, således at de fremmødte fik lejlighed til at gøre sig bekendt med den. Herefter blev beretningen taget til efterretning.

 

5. Regnskab LINK TIL REGNSKAB

Kassereren, Elisabeth Louise Brøker, omdelte foreningens regnskab, der var underskrevet af foreningens formand, næstformand og kasserer og påtegnet af foreningens revisor. Elisabeth Louise gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen tog til efterretning.

 

6. Kontingent

Det var angivet i indkaldelsen, at medlemskab opnås ved betaling af kontingent, og at kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, jf. vedtægterne. I 2017 blev følgende vedtaget: Kontingent: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister.

Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne fortsætter uændret. Generalforsamlingen vedtog dette.

 

7. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Det var angivet i indkaldelsen, at foreningen [ifølge vedtægterne] ledes af en bestyrelse på tre, højst fem medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Dirigenten bemærkede, at uanset det i indkaldelsen angivne om, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der er på valg hvornår, fremgår det af vedtægterne, at ”i lige årstal er to medlemmer af bestyrelsen på valg og i ulige årstal er resten af medlemmerne på valg.” Det betyder, at der i 2018 er to medlemmer på valg.

Bestyrelsemedlemmer

På valg i 2018 var Aumira Meier-Nielsen samt Ellen Margrethe Krabbe, jf. supplerende mail af 6. april 2018.

Aumira modtager ikke genvalg, men Jesper Steen Andersen, der er suppleant, modtager gerne valg til bestyrelsen. Jesper var ikke til stede, men der var ifølge næstformand og kasserer ingen tvivl om hans tilsagn. Ellen Margrethe Krabbe modtager gerne genvalg. Jesper og Ellen Margrethe blev valg/genvalgt .

Suppleant

Ifølge vedtægterne vælges 1 suppleant for to år. På opfordring fra Connie Meyer havde præstesekretær Britt Torstensen, Korinth, givet skriftligt tilsagn om at stille op som suppleant. Britt blev valgt.

 

9. Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis.

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ifølge indkaldelsen ønskede den nuværende revisor, Jens Peter Vesterager, meget gerne, at der blev valgt en anden revisor.

Dirigenten bemærkede, at Jens Peter ikke er på valg, idet han blev valgt i 2017 for to år. Kassereren bemærkede dertil, at det var okay for Jens Peter at fortsætte valgperioden ud, således at foreningen har et år til at finde en ny revisor.

Der var ingen kandidat til at besætte posten som revisorsuppleant, der derfor er vakant.

 

11. Evt. – forslag til støttegrupper og arrangementer.

Elisabeth Louise oplyste, at to markante donorer nu ikke længere ser sig i stand til at støtte foreningen, hvilket understreger behovet for at søge midler ad andre veje, herunder fra fonde. Bestyrelsen arbejder videre med dette tema, herunder også om arrangementer.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

***

29. april 2018/Kirsten Kjærgaard

***

 

Konstituerende bestyrelsesmøde.

 

Efter generalforsamlingen konstitueredes bestyrelsen: Ellen Margrethe Krabbe som formand, Ulla Carstensen som næstformand og sekretær, Elisabeth Louise Brøker som kasserer og webmaster, Jesper Steen Andersen som bestyrelsesmedlem og Britt Thorstensen fra Faaborg som suppleant.

 

Referent Ulla Carstensen

Formandens Årsberetning 2017 i HumanCare Russia

 

HumanCare Russia´generalforsamling den 21. april 2018

 

Oversigt over året 2017

Connie Meyers jubilæum forløb rigtig godt både i København og i Århus, en fin tilslutning i Bethlehemskirken og gode taler, fin borddækning, god stemning og dejlig mad og fin kage lavet af Elisabeth Louise Brøker. Connie Meyer var glad for denne aften.

 

Antal fremmødte i Århus Risskov Sognegård var rigtig godt, her var også et fint fremmøde og et godt samvær.

Der blev giver 2138 kr. til Jubilæumsfonden. Derudover fik Connie Meyer et par kuverter med nogle beløb.

Turen til Århus blev dyrere end beregnet, da der var sket et færgeuheld ved kajen i Århus, så vi måtte køre over Fyn til Århus.

 

Hjertesag PKA’s fond: vi fik 85 likes, men ikke nok til at komme i betragtning til nogen uddeling, men et godt forsøg. Elisabeth Louise havde lavet fine små sedler til omdeling, og der blev ringet til venner og bekendte mht. at stemme på HCR.

 

Vi har haft 149 likes på vores FB-side. FB-siden og hjemmesiden bliver løbende opdateret af Elisabeth Louise Brøker, se denne: http://humancarerussia.dk/

 

Der er sendt nyhedsbreve ud til medlemmer samt til interesserede hvert kvartal.

 

Antal bestyrelsesmøder er 6. Det er blevet til 4 skype samtaler med Connie Meyer og 8 besøg hos Elisabeth Louise Brøker for at snakke om budget og Økonomi, plus flere samtaler over telefonen.

Jeg kørte med Connie rundt, da hun var i København lufthavn, tur-retur.

 

Hos Mia – et fælles besøg af os fra bestyrelsen, hvor vi også fik hilst på fader Pavel. Jeg kørte Connie ind til banken ved Nørreport S. for at veksle valuta samt hentede ting hos Iben Thranholm.

 

Connies besøg i Enghave kirke, som Ulla Carstensen havde foranlediget, blev også en fin dag, der var her mange spørgsmål til Connies arbejde. Yderlige et besøg blev det til på mødestedet ved Sct. Lukas Stiftelsen.

 

------------------

 

Tak opbakning til basarerne i Bethlehemskirken i april og november måned. Der kom også tilskud fra kaffekassen. Kagebod med hjemmebagte kager og boller blev flittigt besøgt, og tak til Inge Thinggaard for de hjemmebagte boller. Overskuddet fra basaren i april og salget af de russiske dukker gav 1.465,00 og i november blev basaroverskuddet 1926,50 kr.

 

Antal medlemmer er pt. 43 betalende - på medlemslisten har vi 63. (Vi har rykket flere gange de resterende for deres manglende kontingent).

 

Den 9.11.17 var Elisabeth Louise og jeg i Københavns Nærradio hos Jesper Steen Andersen til optagelse om HCR’s arbejde. Elisabeth Louise havde lavet et fint forarbejde til denne udsendelse, den kunne høres den 16.11.17 over FM 90.4 og 89.6 MHz samt som podcast.

 

Tak til HCR’s bestyrelse for et godt samarbejde i år 2017.

Tak til Aumira Meier-Nielsen for et godt samarbejde i år 2017.

Tak til Jens Peter Vesterager for revision af regnskabet for 2017.

Tak til medlemmerne, og tak for forbøn.

 

---------------------------------

 

HumanCare Russia’s bestyrelse ønsker at arbejde på at gøre en forskel. Det gør den, for det fremgår også af Connie Meyers beretning.

 

HumanCare Russia

V/ formand Ellen Margrethe Krabbe

 

Connie Meyers Årsrapport fra Moskva til HCR´s generalforsamling 2018 .

 

Til HCRs Generalforsamling 2018

Moskva rapport

Kære Bestyrelse, kære Generalforsamling.

 

Indledningsvis en hjertelig tak for året 2017, tak for godt samarbejde med bestyrelsen og tak for forbøn og støtte fra medlemmer af HCR. Uden baglandet i Danmark er hjælpearbejdet i Moskva og omegn umuligt. Det er vigtigt for mig at have jer i Danmark at melde tilbage til, at holde møder for. På den måde får jeg mulighed for læsse af, når jeg fortæller om mine oplevelser i Moskva og omegn.

 

Samtidig en stor og hjertelig tak for festlig fejring af mit 25 års jubilæum både i København og i Aarhus i oktober. I marts holdt Ambassadøren en flot reception. Her modtog jeg en meget fin hilsen og lykønskning fra Metropolit Ilarion, som er leder af Patriarkatets udenrigsafdeling (hvor jeg hører til), og i april modtog jeg en meget flot anerkendelse af Patriark Kirill. Den blev overrakt af Biskop Panteleimon, leder af Patriarkatets Afdeling for Sociale Anliggender (hvor jeg også hører til) ved en gudstjeneste i Skt. Dmitry Kirken på Moskvas hospital nr 1, hvor Skt. Dmitry Søstrene holder til, og hvor vi har afholdt to seminarer med sygeplejersker fra Danmark.

 

En stor og varm tak til Aumira for det gode samarbejde om HCR Nyt og posten som næstformand i HCR. Du ønskes alt godt for fremtiden med studierne og livet i almindelighed.

 

Fortsat er tilværelsen på mange måder svær for rigtig mange mennesker i Rusland.

 

De fleste stresser af sted for at skaffe penge for at få hverdagen til at hænge sammen, til husleje, transport, mad og medicin og til alt det, der var ukendt i sovjettiden. Stadig er noget blevet bedre, andet er ikke, men det meste er blevet anderledes, håbet og optimismen fra halvfemserne er stort set væk. Det, der så godt ud, viser sig i dag at være en tynd fernis, hvorunder det meste er, som det var. De, der havde penge, har det ikke længere. De velhavende personer, der tidligere hjalp fr. Pavel økonomisk både til at hjælpe mennesker i menigheden, men også personligt, er ikke længere så velhavende og har ikke midler at give væk af.

 

Derfor er enhver støtte fra Danmark meget værdifuld og rækker stadig langt i Moskva.

 

Året 2017 begyndte med min kamp for at få forlænget min faste opholdstilladelse. Med god hjælp fra et advokatfirma lykkedes det den 6. februar med fire måneders forsinkelse, hvilket betød, at jeg faktisk var ulovligt i landet i de fire måneder.

 

Den 21. marts døde fr. Pavels far 91 år gammel – i den alder er det tilladt at drage herfra. Men vi savner ham meget, og fr. Pavel har været lidt nedtrykt siden. Jeg synes dog, der er tegn på, at det letter nu, da det første år er passeret.

 

Fr. Pavels mor er 87 år og meget nedslidt. Matushka (præstekone) Alexandre voksede op i en god kristen familie med 8 søskende – alle piger. Det var en familie med meget små midler, så mad og drikke var mindre end minimalt. Som præstekone i sovjettiden var det igen meget svært at få alt til at hænge sammen og med fire drenge, der skulle uddannes, var tilværelsen fortsat svær. Hun er uddannet biolog og underviste bl. a. vordende læger. Hendes indtægt var vigtig, da præstelønnen var begrænset. En eftermiddag ringede telefonen, som en af drengene svarede. Der blev spurgt efter ”din mor” og knægten svarede, som sandt var, at ”mor er gået i kirke”. Næste dag blev hun fyret fra arbejdspladsen! Ikke en nem tilværelse.

 

Fr. Pavel har arrangeret en utrolig god, kærlig og dygtig kone – en sadilka - til at bo og passe moderen. Prisen for denne hjælp er halvanden gange fr. Pavels månedsløn. Brødrene betaler og så, men ingen af dem har væsentlig indtægt og som den ældste, hviler ansvaret på fr. Pavel, som må betale størsteparten til den gode sadilka.

 

Vi modtager stadig lokale donationer i form af tøj i alle størrelser fra de nyfødte til voksne, samt legetøj og alt muligt andet, folk enten ikke tager med, når de rejser videre eller ikke længere har brug for. I sommer svarede jeg hurtigt på et FB opslag, hvor en ung kvinde tilbød forskelligt til afhentning. Det viste sig at være unge medicinstuderende, der nu skulle rejse hjem til Philipinerne som fuldt uddannede læger. De donerede, hvad de havde samlet i løbet af deres seks år i Moskva, bl. a. varmt tøj.

 

Dog mærker vi, at mange udlændinge er rejst og ikke erstattet af andre, så der er nedgang i donationerne. Heldigvis har vi stadig kunnet hjælpe unge familier med udstyr til deres nyfødte og små børn.

 

Takket være specielt øremærkede donationer fra Danmark har vi kunnet uddele julegaver til nogle af børnene, vi kender.

 

Kontakten til Ambassaden, Ambassadøren og Ambassadens medarbejderne er stadig god, særlig kulturmedarbejderen Galina, som jeg har arbejdet sammen i flere omgange.

 

Sidst har vi arbejdet på en udstilling i Danmark af russiske ny fremstillede ikoner. Desværre lod det sig ikke gøre pga økonomien. Det er kostbart at transportere ikoner til DK. Jeg har sammen med tolken Maria brugt rigtig megen tid på at forberede udstillingen, men det blev altså ikke til noget. Sådan går det af og til, men vi har haft nogle gode timer og lært en del om transport.

 

I årets løb har jeg holdt foredrag i Danmark og har fortalt om arbejdet og lidt om situationen i Rusland. Jeg har været helt nye steder og har også besøgt kendte steder, som f. eks SMF.

 

Vi har stadig besøg fra udlandet. Vores gode veninde Irene Commeau fra Paris kommer stadig trods sine nu 93 år. En tidligere nabo, Evgenia kom forbi fra USA og fra Danmark har bl. a. Iben Thranholm og Marie Krarup været på besøg.

 

Fr. Pavel og jeg var juni i Skt. Petersborg for at mødes med provsten i Viborg, Thomas Frank, der i efteråret gennemførte en sejlads på russiske floder fra Novgorod til Istanbul – vejen vikingerne sejlede ad. Thomas Frank havde nogle spørgsmål om kirkerne på vejen, og her måtte fr. Pavel træde til. Thomas Frank gennemførte turen flot.

 

Nogle dage og uger er meget hektiske med at hjælpe syge og gravide med problemer, andre tider går det i et mere langsomt tempo.

 

Min hverdag ligger i så faste rammer, som det nu er muligt her i Rusland. Det er vigtigt at kunne smide alt og tage af sted – somme tider sammen med fr. Pavel - når en svær situation opstår – men det kan I høre mere om på et af møderne i indeværende år eller til næste år. I er også meget velkomne til at foreslå et møde, når jeg er i DK.

 

Endnu engang hjertelig tak for jeres medvirken til at få hjælp igennem til mennesker i nød i Moskva og omegn.

 

 

Fr. Pavel sender sine varmeste og kærlige hilsener til jer alle.

 

Connie Meyer, Moskva, April 2018

 

Billeder fra Jubilæet 2017