Nyhed

Seneste generalforsamlingsreferat, regnskab og årsberetninger er under nyhedsbrevet, som følger under seneste nyt om Malteserordenens juleconvent.

 

Malteserordenen holdt 14. december et højtidelig juleconvent med en gudstjeneste, hvor enhver blev fulgt til deres plads, efterfulgt af en en julebuffet og overrækkelse af donationer.

Vi fra HumanCare Russia siger tusind tak for en meget fin donation til aktiviteter for børn i Moskva, og tak for, at vi måtte deltage i conventet. Det er en stor glæde og styrkelse for hjælpearbejdet.

 

Vinter 2018/2019

Kære venner og medlemmer af HumanCare Russia

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har arbejdet for at gøre HumanCare Russia kendt, så vi kan samle ind til den russiske menighed.

 

Søndag den 25. november havde HCR en festlig julebasar, denne gang både med folklore og finere russisk kunst. Og naturligvis med donerede gaver. Overskuddet fra basaren går til julegaver til menighedens børn i Moskva. Der er ikke råd til julegaver i flere familier.

 

Vi har holdt nogle aftener for grupper om Ruslands dramatiske historie med gennemgang af kirkens historie og ikonernes betydning. Oplægget sluttede med den nuværende status fra menigheden i Moskva. Der er stadig et stort behov for hjælp. Der kommer endnu en mulighed for at høre foredraget, som ses her:

Velkommen til foredraget om Ruslands dramatiske historie

Det vil blive holdt i Bethlehemskirkens menighedssal Tømrergade 9 1. sal søndag den 24. februar 2019 kl. 12.30. Alle er velkomne.

 

Kontingent for 2019: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister. indbetales på vores Oikoskonto Reg.nr.: 8418 Kontonr: 892 000 9191. Skriv dit navn. Kontingentet er nødvendigt for foreningens eksistens, idet det bidrager til nødvendige driftsudgifter.

 

Donationer: Vi takker for de gaver, vi har fået i år. Når du læser Connies spændende beretning fra Moskva herunder, kan du se, at der i høj grad stadig er brug for hjælp. Donationer er fradragsberettigede op til 15.900 kr. i 2018. Donationer mærkes "HumanCare Russia" og indsættes på én af to nedenstående konti:

Dansk Missionsråds konto: reg.nr. 4190 kontonr: 0010992354

Lærernes Missions Forenings konto: 9570 Kontonr: 0008000484

 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet Nyt År

 

Kærlig hilsen HumanCare Russias bestyrelse

 

 

HCR Nyt fra Moskva Jul 2018 af Connie Meyer

 

Mit lokale supermarked er allerede – i slutningen af oktober - fyldt med pynt til nytåret og julen, dagene bliver kortere og kortere og vi har dage, hvor skyerne hænger nede om anklerne på os. Men inden vi ser os om, bliver dagene igen længere og lyse. Efteråret har budt på flere afhentninger af møbler, tøj, legetøj og alt til køkkenet. Det er alt delt ud til familier, der bl. a. manglede ”netop lige tallerkener og gryder”

 

Naom Mendel

Naom Moiseevich Mendel, 1925 – 2018, var poet af jødisk afstamning. Naom Mendel havde en anden mening end den, det sovjettiske styre forlangte, hvilket bragte ham i fængsel, til Sibirien og i 1973 emigrerede han til Boston, USA. Naom var et mildt, lunt, hyggeligt og morsomt menneske, som jeg mødte adskillige gange hos fælles venner, når han besøgte Rusland.

Naom døde i juni i år i Boston, 93 år gammel. Han ønskede at blive begravet i Moskva og hans og hans hustrus aske blev bragt til Moskva. I øsende regn i slutningen af september forestod Fr. Pavel urne nedsættelserne ved en meget smukt arrangeret og højtidelig ceremoni.

 

Tatyanas lille Masha

Tatyanas lille Masha – Maria – nåede at blive 4 måneder, før hun blev døbt en dejlig søndag. Inden dåben var hun skiftevis i armene på sin mor eller far og smilede glad til omverdenen. Indtil hun skulle døbes i vandet. Da tøjet blev taget af hende startede hun med at græde, hvilket hurtigt steg til højlydte hyl, mens hun nærmest stod i bro. Det varede til hun fik tøj på igen. Forsigtigt spurgte jeg en meget fattet Tatyana, om det var første gang datteren udtrykte sig så markant. Hun rystede på hovedet og sagde et meget stille ”nej” efterfulgt af et dybt suk. Menneskets karakter viser sig tidligt.

 

Kejserinde Dagmar

Den 13. oktober var det 150 år siden Kejserinde Dagmar døde, hvilket fr. Pavel markerede med en smuk gudstjeneste i kirken. Efterfølgende drak vi te i søndagsskolens lokaler og hyggede os med kor og gæster.

Bøn for ofre for russisk undertrykkelse

Den 30. oktober bliver der bedt for alle ofre for russisk undertrykkelse - mennesker der er – og har - dræbt uden grund efter revolutionen. Arkiverne udleverer navnene, som læses højt ved forskellige gademøder i Moskva, som i andre byer.

En gruppe ældre, handicappede mennesker har fundet sammen om at besøge forskellige kirker, blive vist rundt i kirken og derefter modtage et varmt måltid. I oktober fandt de vej til vores kirke og vi tilbragte nogle hyggelige timer sammen.

Sophia Mizitova

Lille Sophia Mizitova blev et år den 1. november og blev fejret af bedsteforældrene og andre gæster. Jeg har kendt Sophias far fra han var tre år, så det var hyggeligt at se næste generation i familien.

Natasha

Natasha er mor til Masha, 30 år, og mormor til Eva, 6 år. Natasha kom som ung til Moskva for at læse, blev gift og Masha kom til verden. Da Masha var 7 år, døde hendes far og da Natasha og Masha ikke var blevet registreret i Moskva, havde de derefter ikke et sted at bo. Natasha kom med Masha til kirken i håb om at få hjælp. Gennem årene har vi hjulpet dem så godt vi kunne, men det er en svær situation. Natasha arbejder fra tid til anden med at passe børn og gode mennesker giver dem af og til et sted at bo. Ingen lader dem blive registreret på en adresse og pengene rækker kun lige til det aller nødvendigste Derfor kan de ikke få en bolig.

Nu er det Eva, Natasha, som kommer til kirken med for at få lidt hjælp. Evas mor, Masha, kan ikke tåle gluten, der virker som gift på hende og hun ved ikke hvad hun foretager sig.

Vi hjælper den lille familie med tøj og lidt penge. Natasha arrangerer, at Eva kommer til forskellige fritidsaktiviteter, der er gratis, så pigen får lidt samvær med andre børn og får lidt færdigheder.

Det er en af de ulykkelige situationer, vi ofte står overfor: mennesker, der er faldet ud af systemet og som ikke har mulighed for at komme ind i systemet. Der er ingen hjælp at hente andre steder end i kirken, som har begrænsede muligheder. Faktisk er familien hjemløs og vi prøver at hjælpe dem, så de ikke ender på gaden. Særlig svært er det, når der er et lille barn inde i billedet – hvordan bliver hendes fremtid!

 

Viktor

Viktor er 57 år, følte sig rigtig skidt tilpas. Lægerne på poliklinikken undersøgte ham og sagde, at alt var i orden. Men Viktor havde det fortsat rigtig dårligt. Fr. Pavel spurgte, om jeg kunne sende Viktor til min læge, dr. Ryazanov (privat praksis). Viktor blev undersøgt og Dr. Ryazanov var rystet, Viktor kunne dø hvert øjeblik, hans blodtryk var meget højt og hans hjerte dårligt, svagt.

Dr. Ryazanov er en super doktor og jeg har kendt ham i 15 år. Han kender min situation, så jeg betaler en meget beskeden pris for konsultation. Det samme gælder for de patienter, jeg kommer med. Viktor er nu den tredje, der er i behandling hos dr. Ryazanov og alle har det meget bedre. Det er alle folk fra fr. Pavels menighed og vi har kendt dem de sidste 27 år.

Poliklinikkerne er ikke hvad de har været. Det er rystende, hvor dårligt syge mennesker bliver behandlet.

Takket være jeres donationer er det muligt at sende særligt syge fra menigheden til behandling hos en fornuftig læge.

Samtidig er både fr. Pavel og jeg så taknemmelige over, at dr. Ryazanov giver os mulighed for at hjælpe syge mennesker.

André Terekhov

André Terekhov er nu 21 år og studerer jura på tredje år på et betalings universitet. Vi vil gerne fortsat støtte Andrés studier, da de unges uddannelse - og senere arbejde - fortsat er det sociale netværk i Rusland. Derfor beder vi om en god julegave til støtte for Andrés videre uddannelse.

 

TAK

Året 2018 er ved at slutte og vi vil gerne takke for al den støtte, vi har modtaget i årets løb. Det er jeres støtte, der bevirker, at vi kan hjælpe syge, gravide, unge under uddannelse og familier med lav indkomst.

Tak for forbøn og samtaler, det er alt sammen med til at vi fortsat kan yde hjælp til de mennesker, vi kommer i kontakt med og dermed være med til at støtte fremtidens Rusland.

Alle ønskes en velsignet jul og et glædeligt nytår.

 

På gensyn i 2019.

Fr. Pavel Vishnevskii

Connie Meyer

Moskva

Mindeord – Flemming Kramp

 

Dansk kirkeliv har med Flemming Kramps død mistet en stor kapacitet. Jeg har kendt Flemming i mere end 30 år og har nydt godt af hans store viden på stort set alle områder.

Da jeg for næsten 10 år siden manglede et bagland i Danmark, var Flemming personen, der hurtigt og præcist vejledte de unge mennesker, der ønskede at arbejdet i Moskva og omegn skulle fortsætte. I løbet af en halv time var HumanCare Russia en forening med vedtægter, bankkonto og hvad der ellers skal til for at starte en forening.

I årene derefter var der mange spørgsmål, som Flemming beredvilligt svarede på og bestyrelsen/erne kunne arbejde videre. Flemming var altid parat til at hjælpe og vi har nydt meget godt af Flemmings viden, der altid var ledsaget af hans imødekommende, omsorgsfulde, venlige og smilende fremtoning.

Vi mindes Flemming fra møder i hjemmet og på LMF´s sommerstævner.

Vore tanker går nu til Inger og familien. Må Gud støtte dem i denne svære tid.

Fr. Pavel Vishnevskii

Connie Meyer

Moskva

 

Også foreningens formand ønsker at skrive nogle mindeord til Flemming Kramp:

”Tak til Flemming Kramp, især takker jeg for den støtte, han har været for mig i min tid som formand i HCR. Hans støtte har været et væsentligt bidrag til foreningens eksistens. Ære være hans minde.

Ellen Margrethe Krabbe, formand for HumanCare Russia”

 

Der er stadig brug for hjælp!!!

Human Care Russia – referat af generalforsamlingen den 21. april 2018.

 

Den 21. april 2018 kl. 14.00 afholdt Human Care Russia sin årlige generalforsamling i Bethlehemskirkens lokaler, Tømrergade 9, 2200 København N.

 

Dagsorden

 

1.Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe, hvorefter vi synger en salme

2.Valg af dirigent og referent

3.Beretning ved formanden

4.Beretning fra Connie Meyer

5.Regnskab

6.Kontingent

7.Indkomne forslag fra medlemmerne (som vi har modtaget senest 3. april)

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis

10.Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

11.Evt. – Forslag til støttegrupper og arrangementer.

 

1. Velkomst ved formand Ellen Margrethe Krabbe

Næstformanden, Ulla Carstensen, oplyste, at Ellen Margrethe Krabbe var forhindret i at deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom. På hendes vegne bød Ulla velkommen.

 

Vi sang en salme.

 

2. Valg af dirigent og referent.

Kirsten Kjærgaard blev valgt til begge poster og takkede for valget.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Den skal ifølge vedtægterne afholdes senest 30. april og indkaldes via informationsbrev tre uger før afholdelsen. Brevet var udsendt pr. mail af 11. marts 2018. Der er ingen krav i vedtægterne i relation til beslutningsdygtighed, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 

3. Beretning ved formanden

Ulla Carstensen læste formandens beretning op. Beretningen blev taget til efterretning.

 

4. Beretning fra Connie Meyer

Connie Meyers beretning blev omdelt, og der blev holdt læsepause, således at de fremmødte fik lejlighed til at gøre sig bekendt med den. Herefter blev beretningen taget til efterretning.

 

5. Regnskab LINK TIL REGNSKAB

Kassereren, Elisabeth Louise Brøker, omdelte foreningens regnskab, der var underskrevet af foreningens formand, næstformand og kasserer og påtegnet af foreningens revisor. Elisabeth Louise gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen tog til efterretning.

 

6. Kontingent

Det var angivet i indkaldelsen, at medlemskab opnås ved betaling af kontingent, og at kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, jf. vedtægterne. I 2017 blev følgende vedtaget: Kontingent: 200 kr. for ordinære medlemmer, 75 kr. for studerende og 150 kr. for pensionister.

Bestyrelsen foreslog, at kontingenterne fortsætter uændret. Generalforsamlingen vedtog dette.

 

7. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Det var angivet i indkaldelsen, at foreningen [ifølge vedtægterne] ledes af en bestyrelse på tre, højst fem medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. Genvalg kan finde sted.

Dirigenten bemærkede, at uanset det i indkaldelsen angivne om, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der er på valg hvornår, fremgår det af vedtægterne, at ”i lige årstal er to medlemmer af bestyrelsen på valg og i ulige årstal er resten af medlemmerne på valg.” Det betyder, at der i 2018 er to medlemmer på valg.

Bestyrelsemedlemmer

På valg i 2018 var Aumira Meier-Nielsen samt Ellen Margrethe Krabbe, jf. supplerende mail af 6. april 2018.

Aumira modtager ikke genvalg, men Jesper Steen Andersen, der er suppleant, modtager gerne valg til bestyrelsen. Jesper var ikke til stede, men der var ifølge næstformand og kasserer ingen tvivl om hans tilsagn. Ellen Margrethe Krabbe modtager gerne genvalg. Jesper og Ellen Margrethe blev valg/genvalgt .

Suppleant

Ifølge vedtægterne vælges 1 suppleant for to år. På opfordring fra Connie Meyer havde præstesekretær Britt Torstensen, Korinth, givet skriftligt tilsagn om at stille op som suppleant. Britt blev valgt.

 

9. Evt. forslag til vedtægtsændringer til gældende praksis.

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ifølge indkaldelsen ønskede den nuværende revisor, Jens Peter Vesterager, meget gerne, at der blev valgt en anden revisor.

Dirigenten bemærkede, at Jens Peter ikke er på valg, idet han blev valgt i 2017 for to år. Kassereren bemærkede dertil, at det var okay for Jens Peter at fortsætte valgperioden ud, således at foreningen har et år til at finde en ny revisor.

Der var ingen kandidat til at besætte posten som revisorsuppleant, der derfor er vakant.

 

11. Evt. – forslag til støttegrupper og arrangementer.

Elisabeth Louise oplyste, at to markante donorer nu ikke længere ser sig i stand til at støtte foreningen, hvilket understreger behovet for at søge midler ad andre veje, herunder fra fonde. Bestyrelsen arbejder videre med dette tema, herunder også om arrangementer.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

***

29. april 2018/Kirsten Kjærgaard

***

 

Konstituerende bestyrelsesmøde.

 

Efter generalforsamlingen konstitueredes bestyrelsen: Ellen Margrethe Krabbe som formand, Ulla Carstensen som næstformand og sekretær, Elisabeth Louise Brøker som kasserer og webmaster, Jesper Steen Andersen som bestyrelsesmedlem og Britt Thorstensen fra Faaborg som suppleant.

 

Referent Ulla Carstensen

Formandens Årsberetning 2017 i HumanCare Russia

 

HumanCare Russia´generalforsamling den 21. april 2018

 

Oversigt over året 2017

Connie Meyers jubilæum forløb rigtig godt både i København og i Århus, en fin tilslutning i Bethlehemskirken og gode taler, fin borddækning, god stemning og dejlig mad og fin kage lavet af Elisabeth Louise Brøker. Connie Meyer var glad for denne aften.

 

Antal fremmødte i Århus Risskov Sognegård var rigtig godt, her var også et fint fremmøde og et godt samvær.

Der blev giver 2138 kr. til Jubilæumsfonden. Derudover fik Connie Meyer et par kuverter med nogle beløb.

Turen til Århus blev dyrere end beregnet, da der var sket et færgeuheld ved kajen i Århus, så vi måtte køre over Fyn til Århus.

 

Hjertesag PKA’s fond: vi fik 85 likes, men ikke nok til at komme i betragtning til nogen uddeling, men et godt forsøg. Elisabeth Louise havde lavet fine små sedler til omdeling, og der blev ringet til venner og bekendte mht. at stemme på HCR.

 

Vi har haft 149 likes på vores FB-side. FB-siden og hjemmesiden bliver løbende opdateret af Elisabeth Louise Brøker, se denne: http://humancarerussia.dk/

 

Der er sendt nyhedsbreve ud til medlemmer samt til interesserede hvert kvartal.

 

Antal bestyrelsesmøder er 6. Det er blevet til 4 skype samtaler med Connie Meyer og 8 besøg hos Elisabeth Louise Brøker for at snakke om budget og Økonomi, plus flere samtaler over telefonen.

Jeg kørte med Connie rundt, da hun var i København lufthavn, tur-retur.

 

Hos Mia – et fælles besøg af os fra bestyrelsen, hvor vi også fik hilst på fader Pavel. Jeg kørte Connie ind til banken ved Nørreport S. for at veksle valuta samt hentede ting hos Iben Thranholm.

 

Connies besøg i Enghave kirke, som Ulla Carstensen havde foranlediget, blev også en fin dag, der var her mange spørgsmål til Connies arbejde. Yderlige et besøg blev det til på mødestedet ved Sct. Lukas Stiftelsen.

 

------------------

 

Tak opbakning til basarerne i Bethlehemskirken i april og november måned. Der kom også tilskud fra kaffekassen. Kagebod med hjemmebagte kager og boller blev flittigt besøgt, og tak til Inge Thinggaard for de hjemmebagte boller. Overskuddet fra basaren i april og salget af de russiske dukker gav 1.465,00 og i november blev basaroverskuddet 1926,50 kr.

 

Antal medlemmer er pt. 43 betalende - på medlemslisten har vi 63. (Vi har rykket flere gange de resterende for deres manglende kontingent).

 

Den 9.11.17 var Elisabeth Louise og jeg i Københavns Nærradio hos Jesper Steen Andersen til optagelse om HCR’s arbejde. Elisabeth Louise havde lavet et fint forarbejde til denne udsendelse, den kunne høres den 16.11.17 over FM 90.4 og 89.6 MHz samt som podcast.

 

Tak til HCR’s bestyrelse for et godt samarbejde i år 2017.

Tak til Aumira Meier-Nielsen for et godt samarbejde i år 2017.

Tak til Jens Peter Vesterager for revision af regnskabet for 2017.

Tak til medlemmerne, og tak for forbøn.

 

---------------------------------

 

HumanCare Russia’s bestyrelse ønsker at arbejde på at gøre en forskel. Det gør den, for det fremgår også af Connie Meyers beretning.

 

HumanCare Russia

V/ formand Ellen Margrethe Krabbe

 

Connie Meyers Årsrapport fra Moskva til HCR´s generalforsamling 2018 .

 

Til HCRs Generalforsamling 2018

Moskva rapport

Kære Bestyrelse, kære Generalforsamling.

 

Indledningsvis en hjertelig tak for året 2017, tak for godt samarbejde med bestyrelsen og tak for forbøn og støtte fra medlemmer af HCR. Uden baglandet i Danmark er hjælpearbejdet i Moskva og omegn umuligt. Det er vigtigt for mig at have jer i Danmark at melde tilbage til, at holde møder for. På den måde får jeg mulighed for læsse af, når jeg fortæller om mine oplevelser i Moskva og omegn.

 

Samtidig en stor og hjertelig tak for festlig fejring af mit 25 års jubilæum både i København og i Aarhus i oktober. I marts holdt Ambassadøren en flot reception. Her modtog jeg en meget fin hilsen og lykønskning fra Metropolit Ilarion, som er leder af Patriarkatets udenrigsafdeling (hvor jeg hører til), og i april modtog jeg en meget flot anerkendelse af Patriark Kirill. Den blev overrakt af Biskop Panteleimon, leder af Patriarkatets Afdeling for Sociale Anliggender (hvor jeg også hører til) ved en gudstjeneste i Skt. Dmitry Kirken på Moskvas hospital nr 1, hvor Skt. Dmitry Søstrene holder til, og hvor vi har afholdt to seminarer med sygeplejersker fra Danmark.

 

En stor og varm tak til Aumira for det gode samarbejde om HCR Nyt og posten som næstformand i HCR. Du ønskes alt godt for fremtiden med studierne og livet i almindelighed.

 

Fortsat er tilværelsen på mange måder svær for rigtig mange mennesker i Rusland.

 

De fleste stresser af sted for at skaffe penge for at få hverdagen til at hænge sammen, til husleje, transport, mad og medicin og til alt det, der var ukendt i sovjettiden. Stadig er noget blevet bedre, andet er ikke, men det meste er blevet anderledes, håbet og optimismen fra halvfemserne er stort set væk. Det, der så godt ud, viser sig i dag at være en tynd fernis, hvorunder det meste er, som det var. De, der havde penge, har det ikke længere. De velhavende personer, der tidligere hjalp fr. Pavel økonomisk både til at hjælpe mennesker i menigheden, men også personligt, er ikke længere så velhavende og har ikke midler at give væk af.

 

Derfor er enhver støtte fra Danmark meget værdifuld og rækker stadig langt i Moskva.

 

Året 2017 begyndte med min kamp for at få forlænget min faste opholdstilladelse. Med god hjælp fra et advokatfirma lykkedes det den 6. februar med fire måneders forsinkelse, hvilket betød, at jeg faktisk var ulovligt i landet i de fire måneder.

 

Den 21. marts døde fr. Pavels far 91 år gammel – i den alder er det tilladt at drage herfra. Men vi savner ham meget, og fr. Pavel har været lidt nedtrykt siden. Jeg synes dog, der er tegn på, at det letter nu, da det første år er passeret.

 

Fr. Pavels mor er 87 år og meget nedslidt. Matushka (præstekone) Alexandre voksede op i en god kristen familie med 8 søskende – alle piger. Det var en familie med meget små midler, så mad og drikke var mindre end minimalt. Som præstekone i sovjettiden var det igen meget svært at få alt til at hænge sammen og med fire drenge, der skulle uddannes, var tilværelsen fortsat svær. Hun er uddannet biolog og underviste bl. a. vordende læger. Hendes indtægt var vigtig, da præstelønnen var begrænset. En eftermiddag ringede telefonen, som en af drengene svarede. Der blev spurgt efter ”din mor” og knægten svarede, som sandt var, at ”mor er gået i kirke”. Næste dag blev hun fyret fra arbejdspladsen! Ikke en nem tilværelse.

 

Fr. Pavel har arrangeret en utrolig god, kærlig og dygtig kone – en sadilka - til at bo og passe moderen. Prisen for denne hjælp er halvanden gange fr. Pavels månedsløn. Brødrene betaler og så, men ingen af dem har væsentlig indtægt og som den ældste, hviler ansvaret på fr. Pavel, som må betale størsteparten til den gode sadilka.

 

Vi modtager stadig lokale donationer i form af tøj i alle størrelser fra de nyfødte til voksne, samt legetøj og alt muligt andet, folk enten ikke tager med, når de rejser videre eller ikke længere har brug for. I sommer svarede jeg hurtigt på et FB opslag, hvor en ung kvinde tilbød forskelligt til afhentning. Det viste sig at være unge medicinstuderende, der nu skulle rejse hjem til Philipinerne som fuldt uddannede læger. De donerede, hvad de havde samlet i løbet af deres seks år i Moskva, bl. a. varmt tøj.

 

Dog mærker vi, at mange udlændinge er rejst og ikke erstattet af andre, så der er nedgang i donationerne. Heldigvis har vi stadig kunnet hjælpe unge familier med udstyr til deres nyfødte og små børn.

 

Takket være specielt øremærkede donationer fra Danmark har vi kunnet uddele julegaver til nogle af børnene, vi kender.

 

Kontakten til Ambassaden, Ambassadøren og Ambassadens medarbejderne er stadig god, særlig kulturmedarbejderen Galina, som jeg har arbejdet sammen i flere omgange.

 

Sidst har vi arbejdet på en udstilling i Danmark af russiske ny fremstillede ikoner. Desværre lod det sig ikke gøre pga økonomien. Det er kostbart at transportere ikoner til DK. Jeg har sammen med tolken Maria brugt rigtig megen tid på at forberede udstillingen, men det blev altså ikke til noget. Sådan går det af og til, men vi har haft nogle gode timer og lært en del om transport.

 

I årets løb har jeg holdt foredrag i Danmark og har fortalt om arbejdet og lidt om situationen i Rusland. Jeg har været helt nye steder og har også besøgt kendte steder, som f. eks SMF.

 

Vi har stadig besøg fra udlandet. Vores gode veninde Irene Commeau fra Paris kommer stadig trods sine nu 93 år. En tidligere nabo, Evgenia kom forbi fra USA og fra Danmark har bl. a. Iben Thranholm og Marie Krarup været på besøg.

 

Fr. Pavel og jeg var juni i Skt. Petersborg for at mødes med provsten i Viborg, Thomas Frank, der i efteråret gennemførte en sejlads på russiske floder fra Novgorod til Istanbul – vejen vikingerne sejlede ad. Thomas Frank havde nogle spørgsmål om kirkerne på vejen, og her måtte fr. Pavel træde til. Thomas Frank gennemførte turen flot.

 

Nogle dage og uger er meget hektiske med at hjælpe syge og gravide med problemer, andre tider går det i et mere langsomt tempo.

 

Min hverdag ligger i så faste rammer, som det nu er muligt her i Rusland. Det er vigtigt at kunne smide alt og tage af sted – somme tider sammen med fr. Pavel - når en svær situation opstår – men det kan I høre mere om på et af møderne i indeværende år eller til næste år. I er også meget velkomne til at foreslå et møde, når jeg er i DK.

 

Endnu engang hjertelig tak for jeres medvirken til at få hjælp igennem til mennesker i nød i Moskva og omegn.

 

 

Fr. Pavel sender sine varmeste og kærlige hilsener til jer alle.

 

Connie Meyer, Moskva, April 2018

 

Billeder fra Jubilæet 2017