Projekter/Historie


Sophia er et eksempel på hjælpens virkning.

Sophia har været lammet fra taljen og ned.

Hun har fået hjælp til at kunne gå.

Først en operation, dernæst optræning. HumanCare Russia har samlet ind til dette formål, og resultatet er fantastisk.

Vores projekter


HumanCare Russia støtter projekter, hvor selv små midler har stor og blivende effekt.


Projektleder og initiativtager Connie Meyer

HumanCare Russia støtter det arbejde, som Connie Meyer har begyndt i Moskva. Den 2. januar 1992 rejste Connie Meyer til Moskva for at assistere fader Pavel Vishneskyi i opbygning af social og humanitær hjælp i Den Russisk Orthodoxe Kirke i Rusland. Connie Meyer blev inviteret af Moskvas Patriarkat. Efter 27 års arbejde i Moskva døde Connie Meyer.
Hun vil blive savnet. Ære være hendes minde! (Mindeord)


HumanCare Russia arbejder på at finde veje til at fortsætte Connie Meyers arbejde.
Projekter fremover vil først og fremmest være familieprojekter med støtte til trængte familier.
Fremtidige koordinator for familieprojektet vil være Irina Smirnova, som er inde i arbejdet og har været en støtte for Connie Meyer. 


 • Familieprojektet.  I Rusland overlades hele befolkningsgrupper til sig selv, samt til familie og venner. HumanCare Russia har ydet støtte til menighedens svageste: Familier med enlige forsøgerere og børnerige familier. Vi har igennem årene ydet hjælp i forbindelse med sygdom og akutte situationer i menigheden. Vi giver også børnene gode oplevelser.
  Behovet for nødhjælp er øget gennem de senere år, da priserne fortsat stiger, men lønningerne ikke - i nogle tilfælde er lønninger blevet halveret. 
  Hjælp os med at hjælpe familierne.
  Enhver støtte fra fonde og privatpersoner vil være en hjælp.

  Dagmarskolen: Dagmarskolen blev oprettet i 1997 har i mange år hjulpet børn og voksne uden uddannelse. De har lært at kniple og fået mulighed for en indtægt, og arbejdet kan udføres i hjemmet. De syr, renser og reparerer messetøj. HumanCare Russia har støttet skolen. I 2012 var skolen medarrangør af knipleudstillingen “DanishLace When Best” i Moskva. Da kirken skulle bruge skolens lokaler til andet formål, har der på det sidste i stedet været sommerkurser. 


  • Den kristne Friskole i Sviblovo blev etableret i 2001 af provst Sergej Kiselov og hans kone Larissa og startede med én 1. klasse.  Det er skolens mål at undervise eleverne til et niveau, så de derefter kan søge videreuddannelse på universitetet. HCR bidrog i de første mange år med bespisningen i skolen. Nu har andre taget over.


  • Andre Projekter:
  • Connie Meyer har samarbejdet med Russia With Love / RWL.  RWL har taget initiativ til videreuddannelse af sundheds-personale. En gruppe har været til efteruddannelse i USA. Nu er vi i kontakt med organitsationen for at se, hvordan vi kan samarbejde i fremtiden.
  • Connie Meyer har samarbejdet med en række andre organisationer, blandt andet IWC (International Women's Club), og hjulpet med at lede og koordinere indsatsen for børnehjem.
  • Connie Meyer har været koordinator for følgende projekter:
   Støtte til dr. Dmitry Zinenko, pædiatrisk neurokirurg og professor, som behandler børn med hydrocephalus (væske i hovedet) og lider af cerebral parese (total lammelse af nyfødte) og epilepsi.

  • Støtte til brandsårsafdelingen på et børnehospital og et dagcenter for mentalt handicappede unge.

  • Støtte fra SWEA (Swedish Women Educational Association), - der uddeler donerede genstande fra køkkentøj til børne- & voksentøj.


  Historisk forløb og særlige begivenheder


  Connie Meyer har samarbejdet med Fader Pavel Vishnevsky siden 1992. I Danmark er vi mange, der har fulgt Connie Meyer og fader Pavel i deres store arbejde for at hjælpe mennesker i nød. Arbejdet, som udgår fra fader Pavels menighed, omfatter familier med meget lav indkomst, enlige mødre, børne- & voksenhospitaler, børnehjem etc.

  Connie Meyer har arbejdet med ildhu alle årene, men herunder er en årstalsliste med særlige begivenheder.


  1991: Moskvas Patriarkat inviterede Connie Meyer til at komme til Moskva og oprette

  humanitære programmer i fader Pavel Vishneskyis menighed, der dengang hørte til i kirken St. Feodor Studit i det centrale Moskva. Paulus-samfundet blev stiftet i Bethlehemskirken til støtte for det humanitære arbejde.


  1992: Connie Meyer opgav alt i Danmark og ankom til Moskva den 2. januar for at støtte fader Pavel med at hjælpe med det sociale arbejde i menigheden. Hun har arbejdet selvopofrende med denne opgave i alle årene fra 1992 til i dag.


  2003: skrev Anna Libak en artikel, hvor Connie Meyer omtales som ”Dansk engel blandt russiske sjæle” Artiklen udkom i ”Berlingske - Nyheder og artikler opdateret hele dagen”  http://www.b.dk/kultur/dansk-engel-blandt-russiske-sjaele


  2006: Den Danske Business Club of Moscow udnævnte Connie Meyer til livslangt æresmedlem.

  Med prisen fulgte et beløb på 38.800 rubler (8330 kr.), som Connie har brugt til bespisning af børnene på en kristen friskole samt medicin, mad med mere til værdigt trængende.


  2007: En artikel af Mette Jørgensen Rodgers omtaler ovenstående udnævnelse samt hendes store arbejde. http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/vidne-til-en-kirkes-genopstandelse


  2010: Artikel i Udfordringen: Paulus-samfundet er ophørt, men leder Connie Meyer fortsætter i den nystiftede forening HumanCare Russia.

  https://udfordringen.dk/2010/06/dansk-hjaelpe-arbejde-i-moskva/
  (Foreningen HumanCare Russia (HCR) blev stiftet den 30. januar i 2010).


  2014 modtog Connie Meyer Den Gejstlige Ridderlige Malteserorden – Det Autonome Priorat i Dacia´s fortjenstmedalje i sølv (den højeste orden). Prioratet Dacia er en gren af det Økumeniske Storpriorat, Zar Paul I oprettede for de landflygtige riddere efter Korstogene. Med hæderen fulgte en check på 10.000 kr. til arbejdet i Moskva. https://www.malteserorden-dacia.dk/


  2016 arrangerede Connie Meyer et Seminar i Moskva i Patriarkatets sygeplejeskole Sct. Dmitry Sisterhood om Palliativ Omsorg med sygeplejerske Grete Schärfe som underviser. Den danske Ambassadør, Thomas Winkler deltog ved afslutningen, hvor der blev delt certifikater ud til deltagerne.

  2017 fejrede vi Connie Meyers 25 års jubilæum i Århus og København.

  2019 den 9. maj døde Connie Meyer, og vi arrangerede mindehøjtideligheder i september. Ved den ekstraordinære generalforsamling juni  blev vi enige om at fortsætte arbejdet.
  I december besøgte vi menigheden, gav donationer, holdt en højtidelighed ved Connies grav og talte om fremtiden med Irina Smirnova som ny koordinator for familieprojektet. Mindeord


  2019: In memory of Connie Meyer / Swedish Women's Educational Association SWEA Moskva

   https://moskva.swea.org/2019/memory-connie-meyer/